O společnosti

AGRO Blatná a.s. je dlouhodobý partner podniků zemědělské prvovýroby v jihozápadních Čechách.

Hlavní a rozhodující aktivitou je nákup, skladování a prodej průmyslových hnojiv a to ve dvou střediscích s kapacitou skladů:

tuhá průmyslová hnojiva 14 000 tun
kapalná průmyslová hnojiva 3 550 tun
vápenatá hnojiva 1 200 tun

Další významnou oblastí, kterou se zabýváme, je prodej a doprava pohonných hmot, včetně provozování veřejné čerpací stanice.

Zabýváme se též nákupem, skladováním a následným prodejem obilovin a olejnin.

Dodáváme také úplný sortiment přípravků na ochranu rostlin (velko i maloobchodní balení) a poskytujeme poradenskou službu v ochraně polních plodin.

V oblasti služeb provádíme nákladní dopravu, rozmetání průmyslových a vápenatých hnojiv, chlévské mrvy, chemickou ochranu rostin.

AGRO Blatná a.s. je držitelem certifikátu ISCC – EU – udržitelnost biopaliv a GMP+ – obchodování a doprava krmiv.