Komodity

Důležitou součástí obchodní činnosti firmy je obchodování s produkty rostlinné výroby (nákup, prodej).
V oblasti nákupu obilovin je nakupováno potravinářské i krmné obilí (pšenice, ječmen, žito, triticale, oves). Potravinářské obilí je prodáváno především na mlýny, krmné pak na okolní podniky typu ZZN, popřípadě probíhá realizace též do zahraničí.
V obchodu s olejninami se společnost zaměřuje na semeno řepky, které je zodbytováno stejným způsobem jako krmné obiloviny (ZZN , vývoz do zahraničí).