Zpráva představenstva AGRO Blatná a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019