Historie

Akciová společnost AGRO Blatná a.s. vznikla v roce 1992 ze společného zemědělského podniku ACHP Blatná. Majoritní podíl ve společnosti mají zemědělci.