Doprava

  • doprava nákladními automobily o nosnosti 3,5 až 29,5 tun
  • služby těžkou mechanizací
Doprava kapalných a pevných průmyslových hnojiv
K dopravě kapalných hnojiv slouží dvě cisterny Agrostar Velká Býteš na podvozcích DAF o celkové nosnosti až 29 tun kapalného hnojiva nebo nákladními automobily TATRA T-815 s cisternami o objemu 10 m3.
Pevná průmyslová hnojiva dopravujeme až na dvůr zákazníka sólo vozy nebo soupravami nákladních automobilů TATRA a DAF.